Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-07-15

Imieniny: Henryka, Igi

" Czytam i zachęcam do czytania"

" Czytam i zachęcam do czytania"

Biblioteka szkolna, w ramach realizacji programu bibliotecznego ,,Czytam i zachęcam do czytania", zaprosiła rodziców i dzieci z klas I-IV do udział w akcji ,,Rodzice czytają dzieciom". Celem akcji było promowanie wspólnego, rodzinnego czytanie np. wieczorem lub w wolne od pracy dni. Wybór utworów pozostawiony został rodzicom i dzieciom. Rodziny, które wzięły udział w akcji, mogły przesyłać zdjęcia lub krótkie informacje na temat wspólnego czytania. Uczniowie mogli też wykonać rysunek na temat wysłuchanego utworu, zrobić zdjęcie. Z informacji nadesłanych przez rodziców wynika, że w wielu domach odbywa się wspólne, najczęściej wieczorne czytanie. Dzieci najchętniej słuchają bajek i powieści przygodowych. Cieszymy się, że rodzice znajdują czas na czytanie dzieciom.Wspólne czytanie jest szczególną formąspędzania czasu z dzieckiem, zwłaszcza teraz. Te kilkanaście  minut dziennie to naprawdę niedużo, a tak wieledaje. Przynosi „korzyści natychmiastowe” i procentuje w przyszłość. Nam dorosłym dajechwile wytchnienia, a dziecku bycie z nami tui teraz, słuchanie naszego głosu, poczucie,że jesteśmy z nim i tylko dla niego. Czytanie stymuluje rozwój mowy , wzbogaca słownictwo,usprawnia pamięć i swobodę w mówieniu. Czytanie uczy samodzielnego myślenia, rozwija wyobraźnię i kształtuje wrażliwość dziecka.                                                                                                                                   

Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska

Rok szkolny 2019/2020  

PROGRAM pt. „Czytam i zachęcam do czytania”

przeznaczony dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Autorzy i realizatorzy programu: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska

Cele programu:

1.      Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

2.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

3.      Rozwijanie współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

Sposoby realizacji:

- przeprowadzenia konkursów plastycznych i recytatorskich;

- organizowanie wystaw nowości czytelniczych;

- organizowanie spotkań autorskich;

- organizowanie akcji czytelniczych włączających uczniów i rodziców ,,Dzieci czytają dzieciom”, ,,Rodzice czytają dzieciom”;

- organizowanie zajęć upowszechniających czytelnictwo np. czytam i rysuję, czytamy pod chmurką, Dzień postaci literackich itp.

Oczekiwane rezultaty:

1. Zaprezentowanie nowości wydawniczych i spotkanie z pisarzem zachęcą dzieci do czytania.

2. Dzieci polubią czytanie.

3. Akcja „Dzieci czytają dzieciom” pozytywnie wpłynie na budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej.

4. Akcja „Rodzice czytają dzieciom” pozytywnie wpłynie na budowanie dobrych relacji z rodzicami i zachęci rodziców do czytania dzieciom książek.

5. Wzmocni się współpraca biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

6. Konkursy literackie, lekcje biblioteczne i spotkania pozytywnie wpłyną na rozwój osobisty uczniów. 

Harmonogram realizacji programu
w roku szkolnym 2019/2020

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

 

Przeprowadzenie konkursu na hasło zachęcające do czytania książek

 – kl. 1-8.

 

Ogłoszenie całorocznego konkursu na najlepszego

czytelnika biblioteki szkolnej

 – kl. 1 – 8.

WRZESIEŃ

 

 

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego ,,Zakładka do książki”.

 

Założenie Koła Bibliotecznego

 

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

 

Przeprowadzenie akcji ,,Dzieci czytają dzieciom” .

Spotkanie autorskie z malarką

LISTOPAD

 

Spotkanie z pisarzem

 

Program artystyczny pr. ,,Poezja inaczej”

 

Zorganizowanie wystawy nowości wydawniczych zakupionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Promnie

z siedzibą w Przybyszewie.

GRUDZIEŃ– KWIECIEŃ

 

Dzień Postaci Literackich.

STYCZEŃ

Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego wierszy Danuty Wawiłow.

LUTY

Przeprowadzenie akcji ,,Rodzice czytają dzieciom” .

MARZEC

Spotkanie ,,Czytam i rysuję”.

Przygotowanie akademii z okazji Dnia Książki.

KWIECIEŃ

Przeprowadzenie akcji ,,Czytamy pod chmurką”

MAJ

Podsumowanie działań.

Rozstrzygnięcie konkursów.

CZERWIEC

 

Konkurs biblioteczny  pt. ,,Plakat z hasłem zachęcającym do czytania”

Konkurs przeprowadzony został w ramach realizacji programu ,,Czytam i zachęcam do czytania”.

Przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII.  Na konkurs wpłynęło 22 prace.

W kategorii klas I – III

I miejsce – Maja Danielewicz kl. II, Wiktoria Woronicz kl. I B

II miejsce – Krzysztof Malczewski  kl. I A

III miejsce – Natalia Śmietana kl. III , Bartłomiej Seliga kl. II

W kategorii klas IV – VIII

I miejsce – Patrycja Solarska kl. VII

II miejsce – Gabriela Kucharska kl. IV

Wyróżnienia otrzymali: 

Maria Witkowska kl. I A,Michał Seliga kl. I A, Maja Olkuska kl. II, Amelia Stępniewska kl. III, Piotr Malczewski kl. III, Maciej Omen kl. III, Ignacy Maćkiewicz kl. I A, Alan Wierzbicki kl. I A

Nagrody w konkursie zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców i wręczone na apelu szkolnym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !                                         

Organizatorzy: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska  

Konkurs biblioteczny ,,Zakładka do książki" 

Konkurs przeprowadzony został w ramach realizacji programu ,,Czytam i zachęcam do czytania”.

W kategorii klas I – III

Nagrody otrzymali: Wiktor Marciniak kl. II, Jan Rosłoniec kl. I B, Antoni Szymański kl. I B, Nadia Kuligowska kl. III, Błażej Piotrowski kl. I B, Kajetan Szymański kl. II, Wiktoria Bobrowska kl. I B, Ryszard Obidziński kl.II

Wyróżnienia: Amelia Stępniewska kl. III, Jakub Rosłoniec kl. I A, Dominik Krawczyk kl. I B, Zuzanna Wrońskakl. I B, Wiktoria Woronicz kl. I B, Kacper Dominiak kl. I B, Krzysztof Malczewski kl. I A, Zuzanna Budzik kl. I B, Anna Nowacka kl. III

W kategorii klas IV – VIII

Nagrody otrzymali: Budzik Amelia kl. V, Agata Nowocin kl. V.

Wyróżnienia otrzymali:  Mikołaj Biniszewski kl. VII, Krzysztof Jagiełło kl. V, Marcelina Bąk kl. IV 

Nagrody w konkursie zakupione zostały z funduszu Rady Rodziców.