Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-07-15

Imieniny: Henryka, Igi

Przedszkole Samorządowe

Informacja

W związku z planowanymi badaniami dla pracowników oświaty organ prowadzący - Wójt Gminy Promna zdecydował o przedłużeniu zawieszenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolu do 7 czerwca 2020 r. 

Dyrekcja ZPO 

w Przybyszewie

Artykuły

Procedura przydziału dzieci do grup w Przedszkolu Samorządowym w Przybyszewie

2020-06-12

Informacja o stopniowym uruchamianiu przedszkola

2020-05-19

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIZ i MZ dotyczącym stopniowego uruchamiania przedszkoli. Rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola w celu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych od dnia 25.05.2020 proszeni są o zgłoszenie tej informacji dyrektorowi ZPO w Przybyszewie poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły do dnia 20.05.2020 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

Agnieszka Kaszewska

Czytaj więcej o: Informacja o stopniowym uruchamianiu przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie na rok szkolny 2020/2021

2020-02-24

UWAGA Rodzice!

Rekrutacja do PrzedszkolaSamorządowego w Przybyszewie wyłącznie drogą elektroniczną!

W związku zrozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492),rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie.

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną kolejnymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem COVID-19 I etap rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie odbywać się będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. Terminy pozostają bez zmian. Rodzice proszeni są jednak, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniane były elektronicznie i zeskanowane wysyłane drogą mailową na pocztę przedszkola ps.przybyszew@onet.pl

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 693 908 217

 

 

  

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie na rok szkolny 2020/2021

Nauczanie zdalne w przedszkolu

2020-03-22