Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Historia

Artykuły

  • Historia szkoły

    Od 1919 roku szkoła powszechna w Przybyszewie stała się siedmioklasowa. Do jej rejonu należały wsie: Osuchów, Mała Wieś, Pacew, Sanki, Strupiechów, Wysoka. Nauka odbywała się w budynku powstałym około 1840 roku, później również w prywatnych domach. 

    W latach dwudziestych do szkoły w Przybyszewie uczęszczało około 250 - 350 uczniów. 


     Pierwszymi kierownikami...