Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości

PSP im. Władysław Rosłońca przystąpiła do ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego wspomagającego rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób bardziej ciekawy oraz zachęcający uczniów do odkrywani i rozwijania ich zainteresowań.

https://www.gov.pl/web/laboratoria 

Laboratoria Przyszłości | Facebook