Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Kadra

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Kaszewska 

 

Wicedyrektor 

mgr Magdalena Mucha

 

Nauczanie zintegrowane 

mgr Edyta Stępniewska 

mgr Ilona Ośka

mgr Grażyna Podsiadlik 

Język polski 

mgr Dagmara Nowakowska

mgr Izabela Jopek 

mgr Marta Bednarek

Język angielski 

mgr Anna Deja

mgr Edyta Stępniewska 

 Język rosyjski 

mgr Monika Małachowska

mgr Izabela Jopek 

Historia 

mgr Robert Wiśniewski

mgr Marta Wójcik - Marzec

mgr Izabela Jopek 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Robert Wiśniewski

Matematyka 

mgr Monika Ziomek - Pionka 

mgr Zbigniew Ciecierski

Przyroda 

mgr Małgorzata Sowińska

mgr Edyta Łaski

Geografia

mgr Małgorzata Sowińska 

Biologia

mgr Edyta Łaski

Chemia

mgr Magdalena Rosa

Fizyka 

mgr Anna Gutkiewicz

 Muzyka

mgr Dorota Sułek 

Technika

mgr Dorota Sułek 

Plastyka 

mgr Dorota Sułek 

Informatyka 

mgr Beata Barcikowska 

Wychowanie fizyczne 

mgr Emil Gal

mgr Marieta Rzępała

mgr Grażyna Podsiadlik

mgr Ilona Ośka

mgr Edyta Stępniewska

Religia 

mgr Małgorzata Sowińska

mgr Rafał Szymański 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Ziomek - Pionka 

Doradztwo zawodowe

mgr Agata Dejnarowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Barcikowska

Rewalidacja 

mgr Monika Malinowska

mgr Agata Dejnarowicz 

mgr Aneta Rek

mgr Małgorzata Barwicka

Biblioteka 

mgr Grażyna Podsiadlik 

Pedagog specjalny

mgr Małgorzata Barwicka

Pedagog szkolny

mgr Agata Dejnarowicz 

Psycholog

mgr Arkadiusz Kosno

Logopeda

mgr Marta Bednarek

mgr Ilona Ośka

Nauczyciel współorganizujący

mgr Agata Dejnarowicz 

mgr Monika Malinowska

mgr Małgorzata Barwicka

mgr Marieta Rzępała

mgr Marta Abramowicz

Nauczyciel świetlicy

mgr Konrad Tokarski 

mgr Marieta Rzępała

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Agnieszka Kaszewska

mgr Konrad Tokarski

Nauczanie przedszkolne

mgr Magdalena Mucha

mgr Gabriela Gołębiowska

mgr Anna Danielewicz

 mgr Iwona Ciepielak

mgr Anna Lechowska

mgr Małgorzata Duda

mgr Izabella Rotuska