Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Kadra

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Kaszewska 

Wicedyrektor 

mgr Magdalena Mucha

 

Nauczanie zintegrowane 

mgr Małgorzata Budzikowska

mgr Edyta Stępniewska 

mgr Ilona Ośka

mgr Grażyna Podsiadlik

mgr Małgorzata Duda

 

Język polski 

mgr Dagmara Nowakowska

mgr Izabela Jopek 

Język angielski 

mgr Katarzyna Śmigaszewska

mgr Edyta Stępniewska 

 Język rosyjski 

mgr Izabela Jopek 

Historia 

mgr Marta Wójcik - Marzec

Wiedza o społeczeństwie

mgr Robert Wiśniewski

Matematyka 

mgr Monika Ziomek - Pionka 

Przyroda 

mgr Małgorzata Budzikowska

Geografia

mgr Małgorzata Sowińska 

Biologia

mgr Dorota Czachurska

Chemia

mgr Dorota Czachurska 

Fizyka 

mgr Anna Gutkiewicz

 Muzyka

mgr Dorota Sułek 

Technika

mgr Dorota Sułek 

Plastyka 

mgr Dorota Sułek 

Informatyka 

mgr Beata Barcikowska 

Wychowanie fizyczne 

mgr Emil Gal

mgr Grażyna Podsiadlik

mgr Ilona Ośka

mgr Małgorzata Budzikowska

mgr Małgorzata Duda

mgr Edyta Stępniewska

Religia 

mgr Małgorzata Sowińska

mgr Rafał Szymański 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Czachurska 

Doradztwo zawodowe

mgr Agata Dejnarowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Barcikowska

Logopeda 

mgr Marta Bednarek 

Rewalidacja 

mgr Monika Malinowska

mgr Monika Ziomek - Pionka

mgr Agata Dejnarowicz 

Biblioteka 

mgr Grażyna Podsiadlik 

Pedagog szkolny

mgr Agata Dejnarowicz 

Nauczyciel współorganizujący

mgr Agata Dejnarowicz 

mgr Izabela Jopek

mgr Monika Malinowska

Nauczyciel świetlicy

mgr Konrad Tokarski 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Konrad Tokarski

Nauczanie przedszkolne

mgr Magdalena Mucha

mgr Gabriela Gołębiowska

mgr Anna Danielewicz

mgr Małgorzata Barwicka

mgr Karolina Zych

 mgr Iwona Ciepielak

mgr Anna Lechowska