Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Świetlica szkolna

Podstawowym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki oraz stworzenie sytuacji sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi.

Nauczyciel świetlicy: Konrad Tokarski