Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca:  

Jagoda Nowacka 

Zastępca: 

Aleksander Patynowski

Ryszard Obidziński