Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Logopeda

LOGOPEDA    

 mgr Marta Bednarek - Logopeda Szkolny,

                                       Logopeda Przedszkolny w Przybyszewie 

mgr Ilona Ośka - Logopeda Przedszkolny w Adamowie

  

Zapraszam na indywidualne konsultacje rodziców 

w następujących godzinach pracy (po wcześniejszym umówieniu się):

 

mgr Marta Bednarek 

 

Poniedziałek : Przedszkole Przybyszew: 9.40 - 12.20 

                         Szkoła Podstawowa : 12.30 - 14.55 

Środa : Szkoła Podstawowa : 11.35 - 13.15 

Czwartek : Przedszkole Przybyszew: 9.40 - 11.20 

                    Szkoła Podstawowa : 12.30 - 14.05 

Piątek : Szkoła Podstawowa : 9.40 - 11.20

 

 

 Zadania Logopedy Szkolnego :
  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej, 
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej:

     • aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,

     • systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne,

     • ćwiczeń z dzieckiem w domu,

     • sprawności aparatu artykulacyjnego,       

     • rodzaju wady wymowy lub zaburzenia mowy,

     • wczesnego rozpoczęcia terapii ,

     • sprawności umysłowej dziecka.