Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Program " Czytam i zachęcam do czytania"

 „Czytam i zachęcam do czytania”

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana będzie realizacja programu bibliotecznego „Czytam i zachęcam do czytania”.

Program ten przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie.

Autorzy i realizatorzy programu to nauczyciele: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska.

Cele programu:

     1.      Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

     2.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

     3.      Rozwijanie współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

Sposoby realizacji:

- przeprowadzenia konkursów plastycznych i recytatorskich;

- organizowanie wystaw nowości czytelniczych i spotkań autorskich;

- organizowanie akcji czytelniczych włączających uczniów i rodziców ,,Dzieci czytają dzieciom”, ,,Rodzice czytają dzieciom”;

- organizowanie zajęć upowszechniających czytelnictwo np. ,,Czytam i rysuję”, „Czytamy pod chmurką”, „Dzień postaci literackich” itp.

 

Artykuły