Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Program " Czytam i zachęcam do czytania"

PROGRAM pt. „Czytam i zachęcam do czytania”

przeznaczony dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Autorzy i realizatorzy programu: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska

Termin realizacji – rok szkolny 2022/2023

Cele programu:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
  2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
  3. Rozwijanie współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

Sposoby realizacji:

- przeprowadzenia konkursów: plastycznego ,,Ilustracja do utworu Jana Brzechwy”, recytatorskiego wierszy Jana Brzechwy, wiedzy o książce i ze znajomości lektur;

- organizowanie wystaw nowości czytelniczych biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie;

- organizowanie spotkań autorskich;

- organizowanie akcji czytelniczych włączających uczniów, rodziców i nauczycieli: ,,Poranek z bajeczką”,  ,,Międzyklasowe  czytanie”,  ,,Czytamy przedszkolakom”,  ,,Dorośli czytają dzieciom”;

- organizowanie zajęć upowszechniających czytelnictwo np. ,,Czytam i rysuję”, „Czytamy pod chmurką”, „Dzień postaci literackich” itp.

- Zorganizowanie Dnia Książki.

Artykuły