Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Program " Czytam i zachęcam do czytania"

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowana będzie realizacja autorskiego programu  „Czytam i zachęcam do czytania”

Cele programu:

1.    Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

2.    Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

3.    Rozwijanie współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

Sposoby realizacji:

- przeprowadzenia konkursów: plastycznych, recytatorskich i wiedzy ze znajomości lektur;

- organizowanie wystaw nowości czytelniczych;

- organizowanie spotkań autorskich;

- organizowanie akcji czytelniczych włączających uczniów i rodziców: ,,Klasowe czytanie”,  ,,Dzieci czytają dzieciom”, ,,Rodzice czytają dzieciom”;

- organizowanie zajęć upowszechniających czytelnictwo np. ,,Czytam i rysuję”, „Czytamy pod chmurką”, „Dzień postaci literackich” itp.

Autorzy i realizatorzy programu: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska

Artykuły