Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Informacje

Uwaga!!

Przypominamy, że w autobusie szkolnym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W przypadku nie stosowania się do nakazu uczeń nie zostanie wpuszczony do autobusu.

Dyrekcja 

ZPO w Przybyszewie