Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ PRACY

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRZYBYSZEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

WRZESIEŃ

04.09.2023 – Rozpoczęcie roku szkolnego , Ślubowanie klas pierwszych

06 - 07.09.2023 - Zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII

20 - 22.09.2023 - Akcja " Sprzątanie Świata" 

PAŹDZIERNIK

06.10.2023 - Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Patrona Szkoły

13.10.2023 -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

14.10.2023 - Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

01.11.2023 - Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny od zajęć

10.11.2023 - Obchody  Narodowego Święta Niepodległości 

11.11.2023 - Narodowe Święto Niepodległości

17 - 20 .11.2023 - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

22 - 23.11.2023 - Zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII

30.11.2023 - Andrzejki szkolne 

GRUDZIEŃ

do 4.12.2023 - Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

6.12.2023 - Mikołajki szkolne

22.12.2023 - Jasełka i wigilia szkolna

23 - 31. 12.2023 - Zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ

01.01.2024 - Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

02.01.2024 -  Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

04.01.2024 - Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej

06.01.2024 - Świeto Trzech Króli

10 - 11.01.2024 - Zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, informacja o ocenach semestralnych

15.01.2024-28.01.2024 - Ferie zimowe 

MARZEC

8.03.2024 - Klasowe odchody Dnia Kobiet

Marzec - Rekolekcje

28.03 - 2.04. 2024 - Wiosenna przerwa świąteczna 

KWIECIEŃ

26.04.2024 - Obchody dni majowych

29.04 - 30.04.2024 -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku 

MAJ

01.05.2024 - Dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2024 -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

03.05.2024 - Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

11.05.2024 - Podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

14.05.2024 – Egzamin ósmoklasisty -   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

15.05.2024 – Egzamin ósmoklasisty -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

16.05.2024 – Egzamin ósmoklasisty -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

29.05.2024 - Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

30.05.2024 - Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć 

31.05.2024 -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

29.05 - 3.06.2024 - Obchody Dnia Dziecka  

CZERWIEC

11.06.2024– Zebranie Rady Pedagogiczna klasyfikacyjnej 

21.06.2024 - Zakończenie roku szkolnego

22.06 - 31.08 2024 - Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

13 października 2023 r. ( piątek)

29 kwietnia 2023 r. ( poniedziałek)

30 kwietnia 2023 r. ( wtorek)

2 maja 2024 r. ( czwartek)

14 maja 2024 r. ( wtorek)

15 maja 2024 r. ( środa)

16 maja 2024 r. ( czwartek)

31 maja 2024 r. ( piątek)