Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach

Podejmując działania profilaktyczne w związku z występowaniem choroby pasożytniczej - wszawicy w placówkach oświatowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach, prosi o zapoznanie się z informacjami na temat wyżej wymienionej choroby. Zaznajomienie się z niełatwym tematem ma na celu podejmowanie wszelkich starań w zapobieganiu występowania wszawicy, budowaniu świadomości o objawach, charakterystyki choroby oraz jej leczenia.