Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Zajęcia ruchowe w ramach projektu

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej W naszej szkole prowadzone są zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach uczestnictwa w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”, którego koordynatorem jest Szkolny Związek Sportowy w Warszawie. Główne założenia projektu to: realizacja dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, które mają zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.

Zajęcia z grupą dziewczynek z klasy II prowadzi pani Grażyna Podsiadlik.