Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Wtorek, 2020-08-04

Imieniny: Dominiki, Dominika
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Rosłońcaw Przybyszewie

2020-05-25

Radom, dn. 18 maja 2020 r.

 

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Władysława Rosłońcaw Przybyszewie

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Rosłońcaw Przybyszewie

 

Na podstawieart. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
  poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
  Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19 (Dz.U. poz. 410ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

 

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Niniejszym wprowadzam:

1)   „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)   Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)   Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)   Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;

5)   Tabelę pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

                                                                                                                                      Zespołu Placówek Oświatowych

       w Przybyszewie

/-/

                Agnieszka Kaszewska

Czytaj więcej o: Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Rosłońcaw Przybyszewie