Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Niedziela, 2020-07-12

Imieniny: Brunona, Jana

Informacja o stopniowym uruchamianiu przedszkola

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIZ i MZ dotyczącym stopniowego uruchamiania przedszkoli. Rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola w celu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych od dnia 25.05.2020 proszeni są o zgłoszenie tej informacji dyrektorowi ZPO w Przybyszewie poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły do dnia 20.05.2020 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

Agnieszka Kaszewska

Pliki do pobrania