Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Sobota, 2020-02-22

Imieniny: Małgorzaty, Marty

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie na rok szkolny 2019/2020

OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewieogłasza nabór

do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie na rok szkolny 2019/2020.

Karty zgłoszenia do pobrania na stronie zespołu www.zpoprzybyszew.szkolnastrona.pl ,

na stronie Gminy www.promna.pl lub osobiście w Przedszkolu Samorządowym

w Przybyszewie i oddziałach zamiejscowych w Adamowie.  

Karty zgłoszenia należy złożyć do dnia 20 marca 2019 roku w przedszkolu
lub sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie.