Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Dla rodziców

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

  • niepokoi Cię zachowanie dziecka

  • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się

  • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach

  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

  • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc

  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

                                                                          ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Konkurs biblioteczny  pt. ,, Moja ulubiona postać z książki

W ramach realizacji programu bibliotecznego ,,Czytam i zachęcam do czytania” zorganizowany został konkurs plastyczny pt. ,,Moja ulubiona postać z książki”.

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów książką,

- wyrabianie wrażliwości artystycznej i estetycznej,

- poszukiwanie różnych form plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 31 prac.        

W kategorii klas I – III

NAGRODY: Dominika Andrzejczyk kl. I A, Amelia Kaniewska kl. I A, Gabriela Gradek kl. II A, Krzysztof Malczewski kl. II A, Aleksander Patynowski kl. II A, Ignacy Maćkiewicz kl. II A, Wiktoria Błaszczyk kl. II A.

WYRÓŻNIENIA: Maja Olkuska kl. III, Nikola Rutka kl. I A, Konrad Neska kl. I A, Lena Błaszczyk kl. I A, Julia Kapusta kl. II A, Nikola Piątek kl. I B, Julia Piwowar kl. I B,

W kategorii klas IV – VIII

NAGRODY: Emil Kurek kl. V, Michał Litwiński kl. VIII

WYRÓŻNIENIA: Agata Nowocin kl. VI, Gabriela Kucharska kl. V, Oliwia Kacprzak kl. VI,

Oliwia Skrzypek kl. VI, Her Monika kl. IV, Krzysztof Jagiełło kl. VI

 

Nagrody w konkursie zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !   

Organizatorzy: Grażyna Podsiadlik i Dagmara Nowakowska