Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Logopeda szkolny

LOGOPEDA

    mgr Marta Bednarek 

 

Zapraszam na indywidualne konsultacje rodziców

w  następujących godzinach pracy :

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

Szkoła Podstawowa

13.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa

13.00 – 14.00

Przedszkole Przybyszew

9.00 – 11.00

Przedszkole Adamów:

 8.00 – 11.00

 Zadania Logopedy Szkolnego :
  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej, 
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej:

     • aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,

     • systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne,

     • ćwiczeń z dzieckiem w domu,

     • sprawności aparatu artykulacyjnego,       

     • rodzaju wady wymowy lub zaburzenia mowy,

     • wczesnego rozpoczęcia terapii ,

     • sprawności umysłowej dziecka.