Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Trasa przejazdu autobusu szkolnego w ZPO w Przybyszewie od 01.09.2021r.

Trasa przejazdu autobusu szkolnego

w ZPO w Przybyszewie od 01.09.2021r.

Wyjazd:

- Przybyszew (szkoła)

- Osuchów

- Dębnowola (autobus zawraca)

- Mała Wieś

- Mała Wysoka

- Rykały

- Lisów

- Jadwigów (przystanek I)

- Jadwigów (przystanek II)

- Piekarty

- Piekarty (sklep)

- Lekarcice (przystanek I)

- Lekarcice (przystanek II)

- Lekarcice (przystanek III)

- Promna Kolonia (Stanisławów E7)

- Falęcice Parcela

- Falęcice Wola (przystanek I)

- Falęcice Wola (przystanek II)

- Góry

- Adamów

- Pacew

- Przybyszew/Przybyszkowice

- Przybyszew (szkoła)