Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Niedziela, 2021-05-16

Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja

Zarządzenie o rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie z dnia 15 lutego 2021 r.

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

w sprawie informacji o terminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 130 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

 

Zarządza co następuje: 

§ 1

Rodziców kandydatów na uczniów informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z regulaminem rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie, poprzez zamieszczenie informacji o treści powyższego regulaminu:

  • na stronie internetowej: Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie
  • na tablicy ogłoszeń,
  • poprzez udostępnienie do wglądu kopii informacji w Sekretariacie PSP w Przybyszewie.

 

§ 2

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informacja o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny zostanie podana do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, po rozpatrzeniu zgłoszeń rodziców o kontynuowaniu nauki przez dzieci uczęszczające już do Przedszkola Samorządowego w Przybyszewie. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

DYREKTOR

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W PRZYBYSZEWIE

/-/

Agnieszka Kaszewska