Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Projekt Ministerstwa Sportu „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”

Projekt Ministerstwa Sportu  „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

 Od 1 września do 30 listopada 2021 roku w naszej szkole kontynuowane są zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej w ramach uczestnictwa w projekcie Ministerstwa Sportu  „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”, którego koordynatorem jest  Szkolny Związek Sportowy w Warszawie.Główne założenia projektu to: realizacja dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych ikompensacyjnych, które mają zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak równieżkształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.Celem zajęć jest harmonijny rozwój organizmu uczniów, wszechstronny rozwój sprawności motorycznej, korygowanie i przeciwdziałanie powstawaniu zaburzeń statyki ciała i zaburzeń w rozwoju fizycznym.   

W zajęciach uczestniczy jedna grupa uczniów z klas II i III.   

Zajęcia prowadzi Grażyna Podsiadlik.