Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Projekt edukacyjny " Matematyka- wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt edukacyjny " Matematyka- wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt " Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt jest przeznaczony dla klas uczniów chętnych z klasy V i VI. Realizowany przez Politechnikę Warszawską. W ramach projektu udostępniona jest strona internetowa dla uczniów i ich nauczycieli. Jest to stale rozbudowywana innowacyjna platforma, której celem jest wspomaganie nauczyciela w indywidualizowanym rozwoju każdego ucznia. Skupiona jest głównie na obszarach kompetencji matematycznych i ICT. Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie pracują na platformie zeszyt.online. Osoba współpracującą z Politechniką jest pani Monika Ziomek - Pionka.

 

Cel zajęć prowadzonych w ramach projektu: 
- rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem technologii informatycznej 
- uczenie poprawności rozwiązywania zadań i szukanie rozwiązań poprzez popełnianie błędów 
- uczenie rozwiązywania zadań samodzielnie z wykorzystaniem komputera 
- budzenie zainteresowania matematyką i zamiłowaniem do niej 
- rozwijanie i kształtowanie wiadomości zdobytych na lekcji
 
​Zadania zajęć
- rozwijanie zamiłowania do matematyki poprzez rozwiązywanie zadań na komputerach
- doskonalenie poznanych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań
- rozwijanie umiejętności dokładnej i systematycznej pracy
- zachęcanie do rozwijania umiejętności z matematyki w domu
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł  informacji