Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-07-15

Imieniny: Henryka, Igi

Projekt edukacyjny " Matematyka- wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt edukacyjny " Matematyka- wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt " Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy"

Projekt jest przeznaczony dla klas IV. Realizowany przez Politechnikę Warszawską. W ramach projektu udostępniona jest strona internetowa dla uczniów i ich nauczycieli. Jest to stale rozbudowywana innowacyjna platforma, której celem jest wspomaganie nauczyciela w indywidualizowanym rozwoju każdego ucznia. Skupiona jest głównie na obszarach kompetencji matematycznych ICT. Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. 

Cel zajęć prowadzonych w ramach projektu: 
- rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem technologii informatycznej 
- uczenie poprawności rozwiązywania zadań i szukanie rozwiązań poprzez popełnianie błędów 
- uczenie rozwiązywania zadań samodzielnie z wykorzystaniem komputera 
- budzenie zainteresowania matematyką i zamiłowaniem do niej 
- rozwijanie i kształtowanie wiadomości zdobytych na lekcji
 
​Zadania zajęć
- rozwijanie zamiłowania do matematyki poprzez rozwiązywanie zadań na komputerach
- doskonalenie poznanych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań
- rozwijanie umiejętności dokładnej i systematycznej pracy
- zachęcanie do rozwijania umiejętności z matematyki w domu
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł  informacji