Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Patron Szkoły

 

Władysław Rosłoniec ( 1898 - 1954)

  Władysław Rosłoniec urodził się 16 kwietnia 1898r. w Osuchowie w wielodzietnej rodzinie Jana i Antoniny z Dąbków, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Rodzice byli ludźmi religijnymi, pracowitymi i w takim duchu wychowali swoje ośmioro dzieci (sześciu synów i dwie córki). Jego starszym bratem był dr Stanisław Rosłoniec (1888-1933) Prezes Urzędu Ziemskiego w Warszawie, autor m.in. książki "Przybyszew - osada w powiecie grójeckim". Władysław po ukończeniu gminnej szkoły w Przybyszewie wstąpił w dniu  2 września 1913r. do Seminarium Nauczycielskiego dla nauczycieli ludowych w Ursynowie pod Warszawą (obecnie dzielnica Warszawy), które ukończył 9 czerwca 1917r. i mógł już nieść "kaganek oświaty w polski lud". Pracę rozpoczął 1 października 1917r. jako nauczyciel progimnazjum Przybyszewie. Od 1 października 1918r. uczył w dwuklasowej szkole w Osuchowie. 

  Na skutek komasacji szkół w 1919r. został przeniesiony do rozwojowej siedmioklasowej szkoły w Przybyszewie, gdzie uczył         aż do swojej śmierci. W dniu 3 września 1926r. ukończył roczny Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie (grupa humanistyczna). Miał wtedy możliwości objęcia funkcji kierownika szkoły powszechnej w Grójcu i w Nowym Mieście nad Pilicą,      ale z tych okazji nie skorzystał, gdyż wolał pozostać w Przybyszewie, w swoim środowisku. 
  Od 1919r. do chwili śmierci był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za przynależność do tego Związku i postępowe zapatrywanie był szykanowany przez lokalną endecję, najbardziej w 1924r. Dotyczyło to też ogółu nauczycielstwa z okolic Przybyszewa. Za honorową pracę w charakterze Okręgowego Komisarza Spisowego Drugiego Powszechnego Spisu Ludności Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1931r. w powiecie grójeckim otrzymał z Głównego Urzędu Statystycznego Odznakę      "Za Ofiarną Pracę" Nr 6- 182 z dnia 10.06.1932r. 
  Władysław Rosłoniec w ciągu 35 lat pracy w szkole w Przybyszewie wychował kilka pokoleń młodzieży. Uczył w szkole w Przybyszewie w latach okupacji niemieckiej na podstawie starych, przedwojennych, polskich podręczników. Brał też udział w zorganizowaniu tajnego nauczania w zakresie programu gimnazjalnego, prowadzonego przez Zdzisława Prackiego (studenta medycyny), którego uczestnikami byli: Jadwiga Pikiewicz, Stanisława Nowicka, Kazimierz Berentowicz, Kazimierz Rosłoniec. 
  Władysław Rosłoniec był nie tylko nauczycielem i wychowawcą młodzieży szkolnej, ale też aktywnie pracował społecznie:

 • prowadził szeroką akcję oświatową - zwalczanie analfabetyzmu, kursy przysposobienia oświatowego dla przedpoborowych    do wojska
 • wieloletni radny
 • sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej przez ok. 30 lat
 • udzielał bezpośredniej pomocy sanitarnej i leczniczej w nagłych wypadkach, zdarzających się często na wsi.


   Niósł pomoc wielu ludziom, przynosząc ulgi w chorobach i cierpieniach w sytuacji, gdy najbliższy punkt lekarski był oddalony o ok. 8 km piaszczystej, złej drogi, często trudno przejezdnej, zwłaszcza na jesieni i w zimie. Władysław Rosłoniec, widząc i odczuwając krzywdę dzieci, które musiały uczyć się w ciasnych, dusznych, wynajmowanych izbach podjął inicjatywę wraz z kilkoma obywatelami przybyszewskimi budowy nowego, nowoczesnego budynku szkoły. W 1937r. doprowadził do utworzenia Komitetu Budowy Szkoły, zakupienia placu, opracowania projektów i zgromadzenia w latach 1938-1939 części materiałów budowlanych. Wojna pokrzyżowała plany. W okresie okupacji niemieckiej troszczył się o ich uratowanie od zagarnięcia przez władze niemieckie. W 1945r., jako kierownik szkoły i przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły powrócił do inicjatywy budowy szkoły. Trudności były olbrzymie. Środki finansowe miejscowego społeczeństwa były niewystarczające. Podejmował więc usilne starania we władzach powiatu  i województwa oraz w różnych ministerstwach i instytucjach które doprowadziły do uzyskania pomocy finansowej i wybudowania wspólnymi siłami nowoczesnego budynku szkoły i rozpoczęcia w nim nowego roku szkolnego 1950-51. 
  Władysław Rosłoniec pismem z 12 czerwca 1954r. zwrócił się do Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Grójcu             o zwolnienie go z obowiązków kierownika szkoły motywując, że budowa nowego gmachu szkolnego wymagająca:

 • ciągłych wyjazdów do Grójca, Warszawy, Pruszkowa
 • szukania funduszy
 • sprowadzania materiałów budowlanych w trudnych warunkach komunikacyjnych zrujnowała mu zdrowie.


  W piśmie tym podał też, że w 1953r. był ciężko chory na skrzep w lewej nodze, a ostatnio zapadł na serce, osłabione pieszymi podróżami z Przybyszewa do Falęcic i z powrotem. W odpowiedzi otrzymał krótkie pismo z dn. 23 lipca 1954r.,że podanie w sprawie odwołania z kierownictwa szkoły zostało załatwione odmownie. Władysław Rosłoniec rozpoczął 1 września 1954r. nowy rok szkolny. Następnego dnia poczuł się źle i został zawieziony karetką Pogotowia do szpitala w Grójcu. Nazajutrz tj. 3 września 1954r. rodzina otrzymała tragiczną wiadomość, że zmarł w nocy. Miał wtedy 56 lat i 4 miesiące. Należy podkreślić, że Władysław Rosłoniec był patriotą, o czym świadczą następujące fakty:

 • 1919r. odbył pięciomiesięczną służbę wojskową w I Pułku Saperów
 • w lipcu 1920r., jako ochotnik wstąpił do wojska, by bronić Ojczyzny przed bolszewikami
 • w dniach od 2 do 16 sierpnia 1939r. przesłuchał w Warce kurs przeszkoleniowy dla Opiekunów Kół Młodzieży PCK z zakresu: Ideologii i Działalności Kół Mł. PCK oraz Ratownictwa Ogólnego i Przeciwgazowego/ świadectwo nr 67 z dnia 16.08.1939r.
 • dwa tygodnie później, bo 30 sierpnia 1939r. został zmobilizowany do armii polskiej i brał udział w walkach z armią niemiecką w czasie kampanii wrześniowej 1939r. Szczęśliwie uniknął niewoli niemieckiej i sowieckiej i powrócił                do Przybyszewa w końcu października 1939r.
 • od pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej był członkiem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, pełniąc funkcję dowódcy sekcji sanitarnej Placówki "B" (VII Ośrodek ZWZ-AK Mogielnica)
 • w jego prywatnych zabudowaniach (stodoła) pracowała kilkakrotnie tajna radiostacja Armii Krajowej.


  Władysław Rosłoniec otrzymał m.in. następujące odznaczenia za pracę zawodową:

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w listopadzie 1929r.
 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę w maju 1938r.
 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę w listopadzie 1938r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi w 1953r.


  Jego szlachetna działalność, uczciwość, bezinteresowność życzliwość dla ludzi w pracy społecznej i pedagogicznej zjednały          Mu powszechny szacunek i uznanie społeczeństwa Przybyszewa i okolicznych wiosek. 
  Obywatele Przybyszewa w uznaniu Jego zasług wmurowali na budynku szkoły tablicę pamiątkową, która została odsłonięta          7 maja 1978r., o treści następującej:

  


   Władysław Rosłoniec zawarł związek małżeński z Leokadią Pracką z Przybyszewa w miejscowym kościele parafialnym                w dniu 6 sierpnia 1921r. Miał dwóch synów:

 • Stanisława Włodzimierza ur.22.10.1922r. mgr nauk ekonomicznych.
 • Kazimierza ur.20.07.1926r. mgr inż. budowy okrętów.
    Synowie w czasie okupacji niemieckiej również byli żołnierzami ZWZ-AK XIX pluton gminy Borowe, VII Ośrodek Mogielnica. Władysław Rosłoniec, jak również jego żona Leokadia, która zm. 31.10.1988r. w wieku 88 lat oraz syn Kazimierz zm. 18.04.2002r. w wieku 76 lat, są pochowani w grobie rodzinnym na cmentarzu przybyszewskim.