Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY

 1.    To tu w tej szkole zbudowanej przez Pana Rosłańca,

Pragniemy wiedzy jak promieni słońca.

Na chwałę tej szkoły dziś śpiewamy pieśń,

a jej naukę będziemy w przyszłość nieść.

Wartości, które muszą przetrwać trudne dni,

By ludzie godnie, z wiarą przez życie szli.

 

Ref. Mijają lata, pokolenia zmienia czas,

Lecz pamięć o tym miejscu pozostanie w nas.

 

 2.    Tu uczył się nasz dziadek, ojciec i brat.

Niebawem przyjdą inni, zastąpią tu nas.

Przekażmy im, że dawać piękniej jest niż brać,

By godnym imienia tej szkoły się stać.

Zapamiętajmy wszyscy również także to,

Że dobro zawsze przezwyciężyło zło.

 

Ref. Mijają lata, pokolenia zmienia czas,

Lecz pamięć o tym miejscu pozostanie w nas.

 

 3.    Choć jeszcze długa droga przed nami

W tej szkole cenną wiedzę zdobywamy.

I prawdy światło będziemy nieść,

By działaniom nadać sens i treść.

Gdy celu w życiu swym będziesz szukał,

Niech pomocą służy ci zdobyta tu nauka.

 

Ref. Mijają lata, pokolenia zmienia czas,

Lecz pamięć o tym miejscu pozostanie w nas.