Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Historia szkoły

Od 1919 roku szkoła powszechna w Przybyszewie stała się siedmioklasowa. Do jej rejonu należały wsie: Osuchów, Mała Wieś, Pacew, Sanki, Strupiechów, Wysoka. Nauka odbywała się w budynku powstałym około 1840 roku, później również w prywatnych domach. 

W latach dwudziestych do szkoły w Przybyszewie uczęszczało około 250 - 350 uczniów. 


 Pierwszymi kierownikami placówki byli:

 • Franciszek Pracki - w latach 1929 - 34
 • Władysław Kołodziejek - w latach 1934 - 37 oraz 1940 - 45
 • Władysław Rosłoniec - w latach 1937 - 1940 i 1945 - 54

Władysław Rosłoniec wystąpił z inicjatywą wzniesienia dużego, nowoczesnego gmachu z boiskiem szkolnym.         W 1937 roku na zebraniu gminnym wybrano Komitet Budowy Szkoły, który do września 1939 roku doprowadził do zakupienia ze środków społecznych działki pod budowę gmachu. Przystąpienie do wznoszenia budynku przerwała II wojna światowa. W 1946 roku Władysław Rosłaniec reaktywował Komitet Budowy Szkoły. Przystąpił do zbierania środków pieniężnych wśród mieszkańców obwodu szkolnego. Zabiegał o finansowe dotacje z powiatu, województwa, Ministerstwa Oświaty. Zdobywał materiały budowlane. Czuwał nad całością prac. Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 1 września 1950 roku. Każdego roku czyniono coś, co mogło wzbogacić wygląd szkoły i teren wokół niej. 

Po śmierci Władysława Rosłońca szkołą kierowali:

 • Stanisław Zasiewski - w latach 1954 - 1973
 • Edward Gradowski - w okresie 1973 - 1977
 • Kazimierz Łukomski od 1977 do VII 1980
 • Maria Łukomska od VII 1980 do VI 1981
 • Kazimierz Puchalski 1981 - 1982
 • Władysław Perendyk 1982 -1983
 • Krzysztof Miernik od II 1983 do IX 1984
 • Jadwiga Wiśniewska - Rosłoniec od X 1984 do VIII 1989
 • Janusz Ćwikła od 1989r. do 1993 r.
 • Krzysztof Miernik w okresie 1993 r. - 1999 r.
 • Piotr Pawłowski od 01.09.1999 roku do chwili obecnej. 
  W czerwcu 2005 roku szkoła otrzymała imię Władysława Rosłońca.

Z okazji nadania imienia szkoły w maju 2005 roku została napisana książka pt.: " Zarys historii oświaty w Przybyszewie". Autorami ksiązki byli: Piotr Pawłowski, Edyta Stępniewska, Małgorzata Sowińska, Dorota Sułek, Grażyna Podsiadlik, Alaksandra Zbiciak, Ewa Kaczyńska, Zofia Elżbieta Wrzesińska, Stanisław Rosłoniec.