Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 nalata 2021- 2025.

Celem głównym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wzmocnienie jej potencjału i roli w środowisku szkolnym.

Realizacja tego programu pozwoli osiągnąć w szczególności: 

- zwiększenie atrakcyjności oferty wydawniczej naszej biblioteki poprzez zakup nowości;

- wzrost dostępności książek w bibliotece;

- rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami środowiskowymi.

Wszystkie te zadania mają wzmocnić zainteresowania i aktywność czytelniczą uczniów. W tym roku szkolnym w

programie wzięła udział również nasza szkoła. Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie w kwocie 5400zł. W

ramach programu nauczyciel bibliotekarz podejmie różne działania, akcje i przedsięwzięcia, zrealizuje kilka

projektów, które wpłyną na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekę doposażymy w lektury szkolne,

pozycje z literatury pięknej oraz słowniki. Zostaną zakupione nowe meble do biblioteki.

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 

Więcej informacji na temat tego programu znajdują się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025