Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Akcja " Szkoła pamięta"

Akcja " Szkoła pamięta"

25 października, w ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie z klasy IIA i IIB odwiedziły na lokalnym cmentarzu mogiły upamiętniające, ważne dla lokalnej społeczności postacie, m.in.: Władysława Rosłońca, patrona naszej szkoły, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Gen. Antoniego Madalińskiego, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego, związanego z historią naszego regionu. Uczniowie uporządkowali groby i zapalili znicze oraz uczcili ich pamięć chwilą ciszy oraz krótką modlitwą. Uczniowie wykonali plakat związany z pamięcią o zmarłych.

W klasach I, IIIa, IIIb wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat osób związanych z historią naszego regionu oraz uczniowie wykonali prace plastyczne związane z pamięcią o tych, którzy odeszli.

Wychowawcy klas IV - VIII na godzinach wychowawczych  przypomnieli między innymi postać Gen. Antoniego Madalińskiego, patrona szkoły Władysława Rosłońca i opowiedzieli o ważnych dla historii naszego terenu mogiłach znajdujących się na cmentarzu w Przybyszewie.